بسیاری از کارشناسان خلاق سرعت و هزینه ایجاد کار بسیار خوب با هوش مصنوعی را محکوم می کنند. اغلب می تواند نقاشی بکشد، بنویسد و بنویسد و همچنین یک فریلنسر متوسط، گاهی بهتر است.

اما چرا فریلنسرهای متوسطی وجود داشتند؟

سیستمی که ما را تحت فشار قرار داد تا نوشته‌هایمان را به بلغور جو دوسر و هنرمان را با اعداد به رنگ تبدیل کنیم، مدت‌ها قبل از ظهور OpenAi اینجا بود.

هنگامی که این نوار بالا می رود، هر یک از ما را به چالش می کشد تا کاری را انجام دهیم که قبلاً قدرت انجام آن را داشتیم – فراتر از حداقل ها.