شجاعت یک عمل سخاوتمندانه است که مستلزم ریسک است.

جسورانه نیست که با دوستان خود بنشینید و یک تماس تلفنی بیهوده برقرار کنید.

خطر موجود ممکن است خطر واقعی باشد (برای رفتن به ماه شجاعت لازم است) یا ممکن است احساس خطر کند (بالا بردن دست در یک جلسه برای پرسیدن یک سوال مفید احتمالاً هیچ جنبه منفی واقعی ندارد، اما چنین احساسی دارد).

خیلی اوقات، ما در مورد خطری بودن آن صحبت می کنیم و به اندازه کافی روی سخاوتمندانه بودن کار تمرکز نمی کنیم. سخاوت یک پادزهر عالی برای ترس است.