از کنار استودیوی ویترین یک روانشناس عبور کردم. پنجره می گفت که این شخص از سال 1989 کف دست می خواند و آینده را پیش بینی می کرد. این یک فضای بزرگ در گوشه ای پر جنب و جوش شهر نیویورک بود. اجاره باید نجومی باشد. یا در غیر این صورت تامین کننده مالک ساختمان است.

با توجه به اینکه این فضای خرده فروشی کاملاً مورد علاقه است و ویترین فروشگاه تقریباً همیشه خالی است، آیا این بهترین استفاده برای فضا است؟ آیا مالک روان با اجاره دادن آن به کسی که ارزش بیشتری برای آن قائل است بهتر عمل نمی کند؟

استعاره استفاده ما از زمان روشن است.

چند دقیقه یا روز یا ماه آینده – مطمئناً مالک آن‌ها هستید و می‌توانید آن‌ها را به هر نحوی که می‌خواهید استفاده کنید. اما فقط به این دلیل که برای مدت طولانی از زمان خود به روشی خاص استفاده کرده اید به این معنی نیست که باید به این کار ادامه دهید.

  Crafting a Winning SaaS Sales Compensation Plan