بهینه شده یا حداکثر؟

مهندسان می توانند یک پل را بهینه کنند. برخی از طرح های پل وجود دارد که نیازهای زیبایی، مالی، دوام، ایمنی و کارایی را بهتر از سایرین برآورده می کند. کار بهینه‌سازی یافتن بهترین مجموعه از معاوضه‌ها است.

از سوی دیگر، حداکثر سازی به دنبال راه حلی است که تنها برای یک هدف بالاترین رتبه را داشته باشد.

پس از اوج گیری، یاهو به جای بهینه سازی برای تجربه مشتری، نوآوری، انعطاف پذیری و سودمندی، به دنبال به حداکثر رساندن قیمت سهام کوتاه مدت (و نیازهای مدیران ارشد خود) بود.

با گذشت زمان، شبکه های اجتماعی به دلایل مشابه از بین می روند. آنها به جای اینکه با آنها مانند مشتری رفتار کنند، کاربران را به محصول تبدیل می کنند.

به حداکثر رساندن چیزی ساده است و ممکن است رضایت بخش باشد. این شامل مبادلات دشوار نیست و اندازه گیری آن آسان است.

اما این بدان معنا نیست که ایده خوبی است.

منبع: https://seths.blog/2024/01/optimized-or-maximized-2/

  How To Stay Ahead of the Ever-Changing Digital Threats
The pharmaceutical industry is highly regulated, and auditing expired returns helps us meet regulatory requirements. 5 movies leaving netflix in july 2024 you have to watch now. ©2024 techpros : ultimate technology resource.