جبر معنایی | وبلاگ ست

انجام مسائل ریاضی در ذهن شما یک مهارت است. هیچ ، با دانستن پاسخ این سوال به دنیا نمی آید: «شما 35 سکه در نیکل و ربع دارید. آنها تا 4.15 دلار جمع می شوند. چند ربع داری؟» اما ما می توانیم یاد بگیریم و برخی افراد آن را آسانتر از دیگران می دانند، اما بله، ما می توانیم یاد بگیریم.

همین امر در مورد قیاس ها و روابط کلمات نیز صادق است.

اگر کسی می‌گوید: «مدیر بیسبال مانند رهبر ارکستر است»، منظورش این نیست که مدیر لباس پوشیده و چوب را تکان می‌دهد. درک زمینه و مایل به جستجوی هدف قیاس کمی تلاش است.

همانطور که ما با ایده های پیچیده روبرو می شویم، آنها اغلب با شکلی از جبر معنایی توضیح داده می شوند. شما X را درک می کنید، و این کمی شبیه آن است، اما متفاوت است…

درک ارزش تلاش را دارد.

منبع: https://seths.blog/2024/05/semantic-algebra/

  از عمد گم شده | وبلاگ ست
My stocktally services pvt ltd. Save $25 on the incredibly useful microsoft office 2019 software package at amazon right now. Horizon forbidden west techpros : innovate, learn & connect.