سخاوت و ترس | وبلاگ ست

ترس بر خود متمرکز است. هر روز، ترس ما از خودمان است. اگر آن سخنرانی را انجام دهیم، آن پروژه را راه اندازی کنیم، در ترافیک گیر کنیم، توسط تمساح خورده شویم، چه اتفاقی می افتد…

و سخاوت مربوط به دیگران است. “چطور می تونم کمک کنم؟”

پریدن در آب برای نجات یک شناگر که در حال مبارزه است، ما را از نگرانی در مورد اینکه چگونه با کت و شلوارمان به نظر می رسیم یا اینکه آب سرد است، باز می دارد. و اگر نگران مشتری به جای سهمیه خود هستید، برقراری تماس فروش نیز آسان تر است.

صحنه کلیدی در اوج جادوگر شهر اوز زمانی اتفاق می افتد که دوروتی از طرف مترسک شفاعت می کند. یک بار دیگر، زمانی که سخاوتمندانه از یک دوست حمایت می کند، شجاعت غلبه بر ترس خود را پیدا می کند.

این چیزی بیش از یک تغییر در روایت است. این یک تغییر در قصد است.

منبع: https://seths.blog/2024/04/generosity-and-fear/

  آیا می توانید آن را روی نمودار بکشید؟
Stocktally’s stocktaking services are designed to uncover hidden losses and discrepancies in spare parts inventory. How k pop might lead to the downfall of korea’s richest self made tech mogul. , gilroy heaped a whole new level of praise on the upcoming second season of.