سوالات B2B | وبلاگ ست

سوالاتی که مردم هنگام نگاه ، به یک صفحه وب با هدف کسب و کار (B2B) از خود می پرسند. آنها لفاظی هستند، اما باید جایی برای شروع به شما بدهند:

آیا وظیفه من این است که با این موضوع برخورد کنم؟

کی منو فرستاد اینجا؟

آیا این باعث پیشرفت پروژه من می شود؟

آیا اگر اقدامی انجام دهم، به من کمک می‌کند که پیشرفت کنم؟

اگر این را نادیده بگیرم آیا عقب می مانم؟

چه وعده هایی داده می شود؟

آیا آنها قابل دستیابی هستند – باور وعده هایی که قوانین فیزیک را زیر پا می گذارند یا در تضاد با تجربه من هستند، سخت است.

چرا باید به این شخص اعتماد کنم؟

چه سرنخ هایی باعث می شود که بخواهم این را باور کنم؟

چه سرنخ هایی وجود دارد که مرا به شک و تردید می کشاند؟

– این موارد می تواند شامل موارد زیر باشد: طراحی، گواهینامه ها، پاسخگویی صفحه، اشتباهات تایپی، وضوح زبان، فوریت ارائه، اعتبار، دانش دامنه…

برداشتن قدم بعدی چقدر آسان است؟ اگر این کار را نکنم چه اتفاقی می افتد؟

و بزرگترین آن، آن چیزی که به راحتی نادیده گرفته می شود: به رئیسم چه بگویم؟

منبع: https://seths.blog/2024/03/the-b2b-questions/

  چگونه یک بازاریاب NBA، بروکلین نتس را به پاریس آورد (و بازاریابان چه چیزی می توانند از او بیاموزند)
Stock control through stocktaking gujrathi. Apple watch ultra 2 : which one is the best ?. Horizon forbidden west techpros : innovate, learn & connect.