هر رقیبی با فشار مواجه است و بر اساس صنعت، بخش مصرف کننده/سرمایه گذار و جغرافیا متفاوت است. این امر در مورد خدمات، محصولات، ایده‌ها، سازمان‌ها، مشاغل… هر زمان که انتخاب و بازاری وجود داشته باشد، صدق می‌کند. فشار ممکن است شما را وادار کند که:

 • ارزان تر
 • ساده تر
 • ، تر
 • کوتاه مدت تر
 • آسان تر
 • درشت
 • راحت تر
 • هایپ شده

اما این امکان نیز وجود دارد که بازاری را انتخاب کنید که پاداش دهد:

 • ماندگاری
 • دشواری
 • طراحی زیبا
 • تاب آوری
 • تفکر
 • کارایی و کارایی بالاتر
 • صبر

یک چالش واقعی در تلاش برای رساندن خواسته های یک بخش به بخش دیگر است. واقعا سخته

مشتریان خود را انتخاب کنید، آینده خود را انتخاب کنید.