برخی افراد برای سلامتی و انرژی به باشگاه می روند. برخی می‌روند تا وزن بیشتری نسبت به دیروز (یا بیشتر از فرد کناری) بلند کنند.

می‌توانید شرکتی را راه‌اندازی کنید تا تأثیرگذاری داشته باشید و در سفری مشابه اطراف خود را با مردم احاطه کنید، یا می‌توانید به دنبال به حداکثر رساندن قیمت سهام و سود باشید.

می‌توانید برای بیان خود پستی بنویسید، یا می‌توانید سعی کنید فالوورهای بیشتری به دست آورید…