نیمه عذرخواهی | وبلاگ ست

چه ضایعاتی

مشکلی پیش آمد و طرف مقابل آنقدر به این رابطه اهمیت داد که به شما اطلاع دهد.

شاید آنها امیدوارند که شما بتوانید یک پل را بازسازی کنید. که بتوانید آنچه را که می بینند ببینید و به اندازه کافی برای انجام کاری در مورد آن اهمیت قائل شوید.

نصف عذرخواهی کمی شبیه یک بادکنک است. تلاش می‌خواهد، اما فایده چندانی ندارد.

با احترام به لحظه، عذرخواهی فرصتی برای برقراری ارتباط مجدد و در واقع حرکت به جلو است. اگر هدف شما این نیست، یک عذرخواهی نیمه کاره ممکن است خوب باشد، اما انتظار زیادی از آن نداشته باشید. اگر نمی توانید وضعیت طرف مقابل را ببینید یا بپذیرید، به همان چیزی که در وهله اول باعث عذرخواهی شد، پاسخ نداده اید.

فرصت عذرخواهی دقیقاً همین است – فرصتی برای نشان دادن به کسی که برایتان مهم است که او را می بینید، درک می کنید و آنقدر نگران هستید که خودتان را گسترش دهید.

عذرخواهی مفید رابطه را جشن می گیرد و مسئولیت اشتباهی را بر عهده می گیرد. به حداقل رساندن راه خود در این لحظه سخت است. همدلی و مراقبت ممکن است جایگزین مفیدتری نسبت به تلاش برای پایان دادن به آن بدون مسئولیت زیاد باشد.

منبع: https://seths.blog/2024/06/the-half-apology/

  تلاش بیشتر | وبلاگ ست
My stocktally services pvt ltd. Figma explains how its ai tool ripped off apple’s design. ©2024 techpros : ultimate technology resource.