هرزنامه 3.0

هر سیستم کاملاً باز ارتباط دیجیتالی در طول زمان دچار فرسایش می شود. پیام های بد پیام های خوب را از بین می برد.

عادی جدید: شخصی یک پایگاه داده از هر ملک مسکونی، سپس یکی دیگر از تلفن های همراه را پیدا می کند. یک هوش مصنوعی آموزش دیده است که هر روز با هر صاحب خانه تماس بگیرد و از او بپرسد که آیا به فروش خانه خود فکر می کند یا خیر. میلیون ها تماس در ساعت سرنخ ها (شاید یکی از 40000 تماس) به دلالان املاک فروخته می شود.

این را در 500 کارمند مختلف در چندین صنعت ضرب کنید، و اکنون ماهیت باز بودن تلفن برای همیشه از بین رفته است.

و سپس متن ها.

و البته ایمیل. صندوق ورودی با 100000 پیام خوانده نشده دیگر یک ابزار کاربردی نیست.

سیستم های باز نیاز به خویشتن داری و انسانیت دارند. وقتی آنهایی را با دزدان خودکار توجه با حاشیه سود جایگزین می کنیم، سیستم دیگر نمی تواند باز بماند.

ارزش اجازه و اعتماد همچنان بالا می رود، دقیقاً به همان سرعتی که نیروهای خودخواه بدون آنها برای موفقیت تلاش می کنند.

منبع: https://seths.blog/2024/06/spam-3-0/

  39 آمار استفاده از مرورگر وب: چه کسی در سال 2024 پیشرو است؟
The importance of conducting regular inventory audits for the spare parts division of our automobile dealership. Apple watch ultra 2 : which one is the best ?. Here’s an idea : let’s never ever remake possession techpros : ultimate technology resource.