، خاکستری | وبلاگ ست

اگر یک مجموعه داده به اندازه کافی بزرگ در نظر بگیریم…

یادگیری ماشینی و تنظیم خودکار و رقابت برای جا افتادن و رسیدن به توده‌ها را به آن اضافه کنید…

ما در نهایت با یک راهپیمایی بی امان به سمت حد وسط می رویم. متوسط ​​کلمه دیگری برای میانگین است.

همیشه زمانی که صنایع به بلوغ می‌رسند، این اتفاق افتاده است (خواه موتاون باشد یا مخلوط کن). اما پس از آن، اغلب، یک انسان با چیزی ظاهر می شود که «همه» می گویند کار نمی کند، و بازی دوباره تنظیم می شود.

تقریباً همه پرفروش ها پرفروش های شگفت انگیز هستند.

اما نیروهای میانه رو اکنون از ریزپردازنده استفاده می کنند، با بودجه زیادی تامین می شوند و مصمم به حفظ وسط بازار هستند. خاکستری تر، گوو بیشتر.

ساخت یک دنباله عالی سخت است.

بهتر است وقت خود را صرف ساختن یک اصل قابل توجه کنیم.

منبع: https://seths.blog/2024/02/the-grey-goo/

  Walmart برنده بازاریابی جمعه سیاه با کمپین Mean Girls شد
Uncovering hidden losses : how stocktally helps automobile dealers manage spare parts inventory. 5 movies leaving netflix in july 2024 you have to watch now. ©2024 techpros : ultimate technology resource.