اعتماد تجاری | وبلاگ ست

موسسه بروکینگز یک سری نظرسنجی جذاب در طول پنج سال گذشته انجام داد.

من دو راه از این دارم:

اولین مورد این است که تبلیغات متمرکز و مداوم می تواند افکار عمومی را در مورد نهادهایی که با آنها تعامل مستقیمی ندارند تغییر دهد.

مهم‌تر این است: بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های فناوری، عمداً اعتماد را برای سود کوتاه‌مدت معامله می‌کنند.

آمازون و بسیاری از شرکت‌های دیگر از سرمایه‌گذاری هنگفت برای قابل اعتماد بودن، قابل اعتماد بودن و عادل بودن به برداشتن گام‌های مداوم برای مبادله این دارایی‌های ارزشمند با نتایج فصلی تبدیل شدند. ارزش آن را دارد که در این مورد شفاف باشیم – آنها این کار را عمدا انجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که اعتماد مصرف کنندگان به آنها به اندازه میانبرهایی که می توانند برای افزایش سود استفاده کنند، ارزش ندارد.

در حالی که نظرسنجی بر روی موسسات بزرگ و شناخته شده متمرکز است، همین امر را می توان در مورد پیتزا فروشی محلی نیز گفت.

وقتی مقداری اعتماد را بسوزانید، بازگرداندن آن تقریبا غیرممکن است. هاروارد 400 سال طول کشید تا به هاروارد تبدیل شود، گوگل حدود بیست سال طول کشید تا موقعیت خود را به دست آورد. این فرصتی است که منتظرش بودید – برای تبدیل شدن به کسی که از شک و تردید بهره می برد.

گزینه کم اعتماد بودن به سختی جایی است که ارزش مبارزه برای آن را داشته باشد.

منبع: https://seths.blog/2024/02/trading-trust/

  مطالعه جدید نکات واضح نوشتاری را برای بازاریابان B2B نشان می دهد
Precision in reordering is essential for both retailers and automobile dealers. Apple watch ultra 2 : which one is the best ?. Corpse bride techpros : ultimate technology resource.