انتقال دشوار است

آنها خطرناک هستند (منطقه ناشناخته منجر به نتایج پیش بینی نشده می شود) و یک پدیده بسیار جدید است. بچه ای که در پیش دبستانی رها شده، یک رئیس جدید، غذایی که شما با آن آشنا نیستید. هیچ یک از اینها در بیشتر دوران پیش از تاریخ رایج نبود.

وقتی این گذار رخ می دهد، وسوسه می شویم که اضطراب خود را متوجه جزئیات موقعیت جدید کنیم. رئیس از نزدیک صحبت می کند، هوا در این مکان جدید مرطوب است، پیش غذاها کاملاً مناسب نیستند و مهمانان ما تقریباً اینجا هستند…

در عوض نام بردن علت واقعی مفید است. زمان صرف شده روی جزئیات کاری برای آسان تر ، انتقال انجام نمی دهد.

در عوض، وقتی به موضوع واقعی می پردازیم، وقتی این واقعیت را نام می بریم که این گذار است که ما را آزار می دهد، می توانیم به دلیل تغییر در وهله اول برگردیم.

منبع: https://seths.blog/2024/02/transitions-are-difficult/

  نامگذاری بخشی از بازاریابی است
Simple, privacy focused and free ad network for websites in need of new visitors. Link. Dún laoghaire – i love uk.