اندازه مناسب چیست؟ | وبلاگ ست

هیچ اتوبوس شهری تنها با چهار صندلی وجود ندارد. و هیچکدام با 400 صندلی.

اگر چند صندلی دیگر بگذاریم، می‌توانیم از تلاش راننده استفاده کنیم، اما تعداد صندلی‌های بیشتری را اضافه کنیم و اتوبوس بزرگ‌تر از آن است که بپیچد – و به زودی مجبور خواهیم شد رساناها و پاک‌کننده‌ها را اضافه کنیم و بعد اقتصاد اتوبوس دیگر کارساز نخواهد بود. .

پزشکان دریافتند که یک تمرین انفرادی مراقبت از بیماران را در هفت روز در هفته دشوار می کند، بدون اینکه به مزایای تقسیم هزینه های اضافی با چند متخصص دیگر اشاره کنیم. از سوی دیگر، یک عمل پنجاه یا صد پزشک اغلب در مواجهه با مسائل مدیریتی و ساختاری شروع به مبارزه می کند.

درختان نمی توانند تا سیصد فوت رشد کنند زیرا فشار مورد نیاز برای رساندن آب به آن بالا نمی تواند تولید شود.

اکثر پروژه ها اندازه مناسبی دارند و فناوری و شبکه های ارتباطی بهترین “اندازه مناسب” را برای بسیاری از سازمان ها تغییر داده اند. اگر در حال مبارزه هستید، ممکن است به این دلیل باشد که با قوانین فیزیک سازمانی مبارزه می کنید. تغییر بنیادی اندازه یک سازمان بیش از آنچه ما فکر می کنیم تغییر می کند. ما می توانیم با پرسیدن سوال به اندازه مناسب شروع کنیم.

منبع: https://seths.blog/2024/02/whats-the-right-size/

  SmartBug's CEO Offers a Behind-the-Scenes Look at Her Revenue Leadership Team
My account favorite applications – intedlist. 2023 roi marketing llc. When it comes to tiktok dropshipping videos, understanding the power of viral content can significantly boost your sales.