اگر تصدی، یک قرار مادام العمر یا یک کنسرت واقعا مطمئن داشته باشیم، با آن چه باید بکنیم؟

یکی از گزینه‌ها این است که به سمت پایین حرکت کنیم، به دنبال نتایج کوتاه‌مدت متمرکز بر خود باشیم و ببینیم تا چه حد می‌توانیم از آن دور شویم. (احتمالاً کمی).

مورد دیگر این است که از این شانس نادر برای رسیدن به قله استفاده کنید. انجام کارها صرفاً به این دلیل که باید انجام شوند، نه به این دلیل که ما مجبوریم آنها را انجام دهیم.

مسئله این است که برای همه ما، دوران تصدی ما به طور همزمان امن تر و شکننده تر از آن چیزی است که تصور می کنیم. همچنین می تواند مطابق با آن عمل کند.