در سال 1840، در طلوع عصر اطلاعات، پادشاه ساردینیا از چارلز بابیج پرسید که پیام‌های فوری مانند تلگراف احتمالاً برای چه چیزی می‌تواند مفید باشد.

بیست سال بعد، این امر آشکار بود.

وقتی برای اولین بار در سال 1986 Prodigy را دیدم، دیدم که اینترنت مصرف کننده امکانات زیادی دارد، اما جرات نداشتم بپرسم چه چیزی را از دست داده ام. “در 40 سال، برای چه اهدافی مفید خواهد بود” راهی سازنده برای اندیشیدن به تغییری بود که در حال رخ دادن بود.

هوش مصنوعی به اندازه اینترنت تغییر بزرگی است، شاید بیشتر. و در عرض چند سال، مردم تعجب خواهند کرد که چرا ما بهتر از این را نمی‌دانیم.