بعد از شهاب سنگ | وبلاگ ست

هنگامی که به خانه شما فرود می آید و آن را ویران می کند، احتمالاً یکی از دو خط فکری را دنبال می کنیم:

– من چطور باعث این شدم؟ چه انتخاب هایی کردم، چه اشتباهاتی مرتکب شدم، چرا مستحق این آسیب بودم یا چه کسی را می توانم سرزنش کنم؟

-خب اتفاق افتاد حالا چیکار کنم؟

به دنبال دلایل، سرزنش دیگران، یا بدتر از آن، سرزنش خود، بیهوده است. محکوم به شکست است. شرم و شک ایجاد می کند، ما را از جامعه مان جدا می کند و ما را از کار در دست منحرف می کند.

گاهی اوقات درسی وجود دارد که باید آموخت، اما وقتی بدشانسی واقعی منجر به یک فلاش بزرگ و تمام دردهای ناشی از آن می شود، درسی وجود ندارد.

این چیزی است که به سادگی اتفاق افتاد.

حالا چی؟

منبع: https://seths.blog/2023/11/after-the-meteorite/

  انواع شجاعت | وبلاگ ست
Simple, privacy focused and free ad network for websites in need of new visitors. Link. Private transfer from/to birmingham airport.