به دنبال دستگیره

اگر چکمه های شما بند نداشته باشند چه؟

بوت استرپ از نظر منطقی غیرممکن است. شما نمی توانید با بلند ، چکمه هایتان خود را به هوا ببرید، مهم نیست چقدر تلاش می کنید، زیرا جاذبه فقط ایده خوبی نیست، بلکه قانون است.

اما اگر چکمه های شما بند نداشته باشند بسیار دشوارتر است.

کلمه “خرید” معانی زیادی دارد، اما گویاترین آنها جایگاهی را که در تلاش برای بالا رفتن از دیوار پیدا می کنیم را توصیف می کند. اگر نتوانید جایی برای ایستادن پیدا کنید، رسیدن به جایی که امید دارید دشوار است.

و گاهی اوقات ما با کمال میل گیر می کنیم. یا موقعیت هایی را ایجاد می کنیم که دیگران آن را انجام می دهند.

اگر از احساس به دام افتادن می ترسیم یا سود می بریم، شروع به از بین بردن دستگیره ها می کنیم. ما می دانیم که گذراندن یک دوره آموزشی، پیاده روی یا درخواست کمک ممکن است ما را به جلو سوق دهد، بنابراین سخت تلاش می کنیم تا از آن چیزها اجتناب کنیم. اگر میل به گیر ماندن قوی باشد، ما هر کاری که بتوانیم انجام می دهیم تا از پیشنهاد خرید به خود یا هرکس دیگری که در تلاش است کمک کند اجتناب کنیم.

اینقدر نگران پایان سفر نباشید. تمرکز در ابتدا صرفاً امکان پذیر ساختن یک مرحله است.

منبع: https://seths.blog/2024/01/looking-for-a-handle/

  PW 4: بهره وری و ابزار
Simple, privacy focused and free ad network for websites in need of new visitors. Link. Medieval bath : trace the hidden history along its city wall on an audio walk – i love uk.