تنها دلیلی که باید در مورد رزومه، جزئیات ایده جدید یا ویژگی های یک محصول به جزئیات بپردازیم این است که باعث انجام عمل شود.

و عمل نتیجه تنش، مقام یا وابستگی است و اینها مبتنی بر اعتماد است.

راه‌های زیادی برای ایجاد این اعتماد وجود دارد، و یک کتابچه راهنمای دستورالعمل، یک پاورپوینت و مجموعه‌ای از گلوله‌ها تنها راه‌ها نیستند.