جهش | وبلاگ ست

در فیلم های اکشن، جهش زیادی وجود دارد. جابجایی های شجاعانه ای که در آن قهرمان یکباره از اینجا به آنجا می رسد.

به راحتی می توان تصور کرد که جهش های ناگهانی نحوه تأثیرگذاری ما هستند.

این پست وبلاگ شماره 9000 است (ببخش یا بگیر).

جهش کی اتفاق افتاد؟

این یک جهش خارجی نبود. صد پست اول وبلاگ توسط کمتر از دوازده نفر خوانده شد.

داخلی بود. تصمیم برای وبلاگ نویس شدن و سپس تصمیم گیری مجدد، هر روز، برای توقف نکردن.

هر چهار سال یک بار، ما یک تعطیلات جهانی برای جشن گرفتن این نوع جهش داریم. جهش انتخاب. نه اینکه ناگهان از اینجا به آنجا بروم، بلکه سفر را انتخاب کنم.

این فقط یک بار در هر 1460 روز است، شما می توانید آن را انجام دهید.

جهش امروز.

شاید با تجسم آن شروع کنیم. به دقیق ترین عباراتی که می توانید پیدا کنید، آن را یادداشت کنید. اگر امروز یک جهش داشتید، چه شکلی بود؟ چه کسی سود می برد؟

و سپس، آن را فقط با یک نفر دیگر به اشتراک بگذارید.

اغلب، عمل نوشتن فیزیکی آن دشوارترین بخش است.

منبع: https://seths.blog/2024/02/the-leap-2/

  در مورد ساخت کلیسای جامع | وبلاگ ست
Ai is an ai powered copywriting tool that helps you create engaging and effective marketing copy for your business. We understand the challenges and opportunities that come with running a small business. Tiktok dropshipping videos : harnessing social power for sales.