در صف | وبلاگ ست

این به نوعی برعکس “اشاره شده” است.

علاوه بر این که املایی لذت بخش است، ایده کاری که در صف قرار می گیرد، انرژی بخش است. فصل قبل از برنامه، روند انجام شده برای سه ماهه بعدی، تعهد مستمر به یادگیری…

قفل شده، بارگیری شده و آماده حرکت است. کاری است که نیاز به زمان و آینده نگری دارد و یک سرمایه است.

دانستن آماده بودن و انتظار به شما اهرم و اعتماد به نفس می دهد تا روی چیز بعدی کار کنید.

اگر وقت خود را در انتظار یک سیگنال، دعوت نامه یا سرنخ صرف کنیم، انتظار زیادی خواهیم داشت.

منبع: https://seths.blog/2024/02/queued/

  انتقال دشوار است
Clothes drying by domestic helper | 健樂護理有限公司 kl home care ltd.