در مورد ساخت کلیسای جامع | وبلاگ ست

اگر به یک مکان گردهمایی، یک مرکز خشک، کاربردی و مرکزی برای ملاقات با افراد خود نیاز دارید، کلیسای جامع احتمالاً بسیار بیشتر از نیاز شما است. ساخت و نگهداری آن بسیار گرانتر است و در ارائه آنچه مورد نیاز است بهینه نیست.

اما اگر این ساختمان نیاز به انجام کارکردهای دیگر را نیز داشته باشد، چه؟

شاید این پیامی به عضویت شما در مورد طول عمر، موقعیت و تعهد باشد.

شاید این سیگنالی به دولت محلی باشد که شما منابع واقعی دارید و نباید آنها را کمرنگ کرد.

و شاید چراغی باشد که برای جذب افرادی طراحی شده است که هنوز در مورد کار شما چیزی نشنیده اند.

یا شاید این کاری است که ما انجام می دهیم فقط به این دلیل که می توانیم.

در عجله ما برای سرویس دهی، ما به سمت پایین مسابقه می دهیم.

چیزی که ما روی آن کار می کنیم فرصتی نادر برای کمک به چیزی است که بسیار بیشتر از حداقل چیزی است که می توانیم از آن دور شویم.

شما نمی توانید هر روز یک کلیسای جامع بسازید و نمی توانید آن را ارزان انجام دهید. اما گاهی اوقات ما این شانس را پیدا می کنیم که چیزی بسازیم که واقعاً مهم است.

منبع: https://seths.blog/2024/03/on-building-a-cathedral/

  What Is Revenue Management? 5 Strategies for Success
My stocktally services pvt ltd. 5 movies leaving netflix in july 2024 you have to watch now. Horizon forbidden west techpros : innovate, learn & connect.