همانطور که یک سازمان در مقیاس رشد می کند، ویژگی خاص و متمایز بودن که در ابتدا توسط ذائقه بنیانگذاران مشخص شده بود به سمت میانگین حرکت می کند.

با گذشت زمان، همه چیز متوسط ​​تر می شود.

این به این دلیل است که هر مشتری جدید، هر تامین کننده جدید و هر کارمند جدید حداقل گاهی اوقات چیزی کمی معمولی تر می خواهد یا نیاز دارد. انحراف به حالت عادی تنها با تلاش مداوم، معمولاً به قیمت برخی از عناصر مقیاس کوتاه مدت، قابل مقابله است.

همیشه همراهی می‌کند: «ممکن است برای شما نباشد، این خاص است.»