سردرگمی مناره | وبلاگ ست

هنگامی که معماران کار خود را به نمایش می گذارند، یا یک مجتمع ساختمانی جدید جسورانه را پیشنهاد می کنند یا حتی درخواست تغییر منطقه بندی می کنند، عموم عکس های خارجی را می بینند. گلدسته بلند، استفاده خلاقانه از شیشه، سوراخ عجیب و غریب در مرکز ساختمان.

و هنگامی که یک شرکت خودروسازی مدل جدیدی را در یک کنفرانس مطبوعاتی به نمایش می گذارد، این چراغ های جلو یا دستگیره درها هستند که توجه ما را به خود جلب می کنند.

و کالج ها به تیم های فوتبال خود می بالند…

اما نکته اینجاست که در بیشتر مواقع ساختمان کارکرد خود را برای افرادی که در داخل آن کار می کنند انجام می دهد. صاحب ماشین نمی تواند چراغ های جلو را ببیند و تقریباً تمام مزایای کالج به اتفاقی که برای دو ساعت در روز شنبه می افتد صفر است.

ترفندها به یاد ماندنی هستند. اما آنها حقه هستند.

منبع: https://seths.blog/2024/02/spire-confusion/

  What Is Project Planning? 7 Steps for Success
Hentai art generator. At roi marketing llc. Tiktok dropshipping videos : harnessing social power for sales.