سرعت و امکان | وبلاگ ست

هنر مدیریت پروژه شامل رقص بین سرعت و امکان است.

اگر نتیجه را با دقت توصیف کنید و تا حد امکان متغیرهای زیادی را حذف کنید، کار را با سرعت بیشتر، قابلیت اطمینان بالاتر و هزینه کمتر انجام خواهید داد.

با این حال، این سرعت ممکن است ما را تشویق کند که تشخیص دهیم همه انواع گزینه ها در دسترس هستند. شانس های بی شماری برای بهتر ، پروژه و یافتن فرصت های جدید وجود دارد.

بررسی احتمالات در لحظات سرعت بالا تقریباً مطمئناً تضمین می کند که هزینه ها افزایش می یابد، قابلیت اطمینان تحت تأثیر قرار می گیرد و ضرب الاجل ها را از دست خواهید داد.

این به این دلیل است که امکان هنر تمایل به اشتباه ، است. اکتشاف است. گشت و گذار با پای پیاده بسیار آسان تر از قطارهای پرسرعت است.

بهترین زمان برای کاوش است قبل از شما سرمایه گذاری، تعهدات و اندازه تیم خود را مقیاس می کنید.

ما هم به دنبال سرعت و هم امکان هستیم، اما نه در یک زمان.

منبع: https://seths.blog/2024/03/velocity-and-possibility/

  GoLinks’ Jorge Zamora on Building a Successful Tech Startup
Advantages of local domestic helper.