طاقچه ، | وبلاگ ست

در طول راه، مردم در مورد “نیز ،” به عنوان راهی برای کمک به یک پروژه برای تمرکز صحبت کرده اند.

اما این عقب مانده است.

هنگامی که ما کوچکترین مخاطبان قابل دوام را شناسایی و در آغوش می گیریم، در حال حرکت به سمت بالا هستیم. سلسله مراتب کیفیت را بالا ببرید. بالا در مسئولیت. به احتمال زیاد ما تاثیری خواهیم گذاشت.

برای شناسایی، کوچکترین گروهی از افراد را شناسایی کنید که برای حفظ پروژه کافی هستند. آن گروه، گروهی که باید انتخاب کنید، چه چیز مشترکی با هم دارند؟ آنها چه میخواهند؟ اگر ناپدید شود چه چیزی را از دست خواهند داد…

این ما را در قلاب قرار می دهد، زیرا اگر آنها آن را دوست ندارند، کار باید بهبود یابد.

و به ما این پایه را می دهد که با مهربانی گزینه های جایگزین را به افرادی که در گروه ما نیستند توصیه کنیم. به جای اینکه برای چیزهای بیشتر تلاش کنیم، برای بهتر شدن تمرکز می کنیم.

(PS امروز یکی از تعطیلات جهانی بزرگ تقویم است. در آغوش گرفتن برای همه گرازها، از هر گونه.)

منبع: https://seths.blog/2024/02/niching-up/

  حرفه ای دوستانه | وبلاگ ست
Hong kong sme business sustainability index.