مجوزت کجاست؟

چه کسی گفت شما می توانید برای حل این مشکل تلاش کنید؟

من آن را نمی فهمم

این خیلی اصلی است.

به اندازه کافی اورجینال نیست.

شما یک کاما را از دست دادید.

این خنده دار نیست.

که قبلا انجام شده است.

که قبلا هرگز انجام نشده است.

این بهترین کار شما نیست.

هیچ یک از ما مجاز به حل مشکلات جالب نیستیم.

و هیچ تضمینی وجود ندارد.

به هر حال انجامش بده خلاقیت سخاوتمندانه تنها راهی است که همه چیز می تواند بهتر شود.