قهقرایی به حد متوسط ​​به تنهایی

«میانگین» میانگین است. کلمه دیگری برای “متوسط”.

وقتی یک سازمان به اندازه کافی بزرگ می شود، طبق تعریف، میانگین است.

وقتی مشتریان کافی داشته باشید، آنها کل جمعیت را نشان می دهند.

اگر متوجه شدید که به دنبال خدمات رسانی به بیشترین تعداد ممکن از مردم هستید، برای متوسط ​​بودن ثبت نام کرده اید. بدون شک، شما در مقایسه با کسانی که قبلا آمده بودند، سطح را بالا می برید، اما مقیاس هزینه های خود را دارد.

اگر به اندازه کافی محصولات را برای افراد کافی ارسال کنید، میانگین اجتناب ناپذیر است.

PS پست دوم دیروز به اشتباه ارسال شد. متاسف. به روز شده است.

منبع: https://seths.blog/2024/03/regressing-to-the-mean-all-by-yourself/

  دو جوک مرغ | وبلاگ ست
Best multiple languages tools (2023) – intedlist. How small businesses can save money with roi marketing. A/b testing for video content.