مسئولیت و سرزنش | وبلاگ ست

این وسوسه انگیز است که آن را به دیگران تحویل دهید. اگر شخص دیگری مقصر باشد، اگر مسئولیت را بپذیرد، رضایت می گیریم و از قلاب خارج می شویم.

افسوس که این کار نمی کند مگر اینکه دیگران تصمیم بگیرند و قبول کنند.

که بعید است. ما به کسی قدرت می دهیم که قرار نیست از آن برای بهتر ، روزمان استفاده کند.

این بسیار قابل پیش بینی تر و قابل اعتماد تر است که به سادگی آن را خودمان در نظر بگیریم. حداقل از این طریق می توانیم کاری با آن انجام دهیم.

این تغییر ساده به ما قدرت و اقتدار بر روایتمان می دهد. این به ما کمک می‌کند تا از اتلاف وقت برای آرزوها و بحث‌های زیباتر در مورد نسخه‌ای که از چیزها داریم جلوگیری کنیم.

حالا که همه چیز را تحت کنترل خود دارید، چه چیزی می توانید بسازید؟

منبع: https://seths.blog/2024/04/responsibility-and-blame/

  شادی را اغلب می توان با پول معامله کرد