“من اینطوری یاد نمیگیرم”

اگر روی اسکله نشسته‌اید و بدون خیس شدن، کلاس شنا را تماشا می‌کنید، بهتر است بگویید: «من فقط دارم تماشا می‌کنم».

تئوری های زیادی در مورد چگونگی یادگیری افراد مختلف وجود دارد.

آنلاین، ما در میانه بزرگترین آزمایش یادگیری در تاریخ هستیم، با تعداد بی‌شماری ویدیو، پادکست و دوره‌های تعاملی که تقریباً هر چیزی را آموزش می‌دهند.

در تجربه من، دو روش آموزشی ناخوشایند وجود دارد که منجر به نتایج یادگیری بهتر می شود:

  • بد انجام دادن آن در مسیر انجام بهتر آن
  • درگیر شدن با دیگران در حمایت و اکتشاف متقابل

مطمئناً ممکن است شما یادگیرنده نادری باشید که در واقع ایده ها و تکنیک های جدید را صرفاً با خواندن خلاصه ای جذب می کند.

با این حال، اگر مهم است، امیدوارم دو روش موثر را به جای آن امتحان کنید.

منبع: https://seths.blog/2024/05/i-dont-learn-that-way/

  The Future of Software Testing With AI
Preventing home accident by domestic helper | 健樂護理有限公司 kl home care ltd.