من به تازگی نسخه هایی از تجدید چاپ های جدید چهار کتابم را در بریتانیا دریافت کردم:

من واقعاً از اینکه چگونه کتاب‌ها مرتبط باقی مانده‌اند خوشحالم و همچنین از کار خوبی که ناشر با انتشار مجدد انجام داد خوشحالم. همچنین نسخه ایتالیایی این بازاریابی است فقط برای چاپ چهاردهم برگشت.

شما می توانید تمام کتاب های من را اینجا پیدا کنید و جدیدترین آنها اینجاست.

امروز یک قسمت جدید از پادکست تیم منتشر شد و این بهانه ای به من داد تا به صفحه پادکست خود اشاره کنم. صدها ساعت مصاحبه و مکالمه برای انتخاب وجود دارد.

همچنین! سمینار بازاریابی امروز با 30 درصد تخفیف به فروش می رسد. و لطفاً purple.space را بررسی کنید.