پارادوکس Jevons تعجب آور نیست

وقتی می توان از یک منبع به طور موثرتری استفاده کرد، در نهایت از مقدار بیشتری استفاده می کنیم، نه کمتر.

بنابراین، وقتی خودروها مسافت پیموده شده بنزین بهتری دریافت می‌کنند، مردم بیشتر رانندگی می‌کنند و مصرف می‌تواند در واقع افزایش یابد.

وقتی هوش مصنوعی نوشتن کدهای کامپیوتری را یاد می گیرد، تقاضا برای برنامه نویسان کاهش می یابد بالا، زیرا کد کارآمدتر جذاب تر است و ما بیشتر از آن می خواهیم.

لوازم خانگی که برای صرفه جویی در زمان و دردسر طراحی شده اند، در نهایت صرفاً برای حفظ سطح قبلی مرتب بودن، مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجایی که آسان‌تر است، استانداردهای خود را برای مرتب ، بالا می‌بریم و با سهولت استفاده از آنها بیشتر استفاده می‌کنیم.

ما به ندرت به این واقعیت توجه می کنیم که انسان در طول زندگی من 6 میلیارد شغل اختراع کرده است.

تصور من این است که هوش مصنوعی فرصت های بسیار بیشتری را نسبت به از بین بردن آن ایجاد می کند.

منبع: https://seths.blog/2024/04/jevons-paradox-is-not-surprising/

  How to Create a Great Social Media Strategy in 2024 (+New Data)