آب دریاچه باک خنک و شفاف و ترمیم کننده است. تمام تابستان، شنا ، وسوسه انگیز است.

اما دردسر هم هست شما باید لباس‌هایتان را عوض کنید، کسی را برای نگهبانی پیدا کنید، حوله‌ای بیاورید و مهم‌تر از همه، وقتی آب سرد می‌رسد، نفس بکشید.

و با این حال… هیچ ، از رفتن برای شنا در دریاچه باک پشیمان نشد. بعد از شنا، همه چیز بهتر است.

دریاچه های کوچک و بزرگی وجود دارد که به دلیل گذار از آنها اجتناب می کنیم.

از هارد دیسک خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

دعوا را حل کنید

یک یادداشت تشکر بنویسید.

کمد خود را تمیز کنید

به کسی بگو که دوستش داری

برو تو دریاچه بپر