پیش فرض برای تسلیم شدن

چت ربات های هوش مصنوعی چالشی را برجسته می کنند که ارزش درک دارد. این برای خدمات مشتری، بوروکراسی ها و معلمان نیز کاربرد دارد…

اگر از هوش مصنوعی سوالی بپرسید و در پاسخ مطمئن نیستید، باید بگوید: «مطمئن نیستم».

می‌توان این جمله را با «می‌خواهی حدس بزنم» یا «اگر می‌توانی زمینه بیشتری به من بدهی…» دنبال شود.

اما بلوف زدن با افتخار و با اطمینان مفید نیست.

یافتن این نوع انسانیت (حتی در مورد انسان) واقعاً غیرعادی است، اما این یک راه عالی برای ایجاد اعتماد است.

منبع: https://seths.blog/2024/03/default-to-surrender/

  بازاریابی چیست؟ تعریف مارکتینگ از نگاه 15 متخصص جهانی نوین
Simple, privacy focused and free ad network for websites in need of new visitors. Link. Ballyfin demesne to dublin airport or dublin city private chauffeur transfer.