یک ایده خوب، به خوبی اجرا شده است

چرا این کافی نیست؟

ایده های خوب زیادی وجود دارد که به راحتی می توان از آنها یاد گرفت و کپی کرد.

پروژه های بی شماری وجود دارد که به خوبی اجرا شده اند و مراحل نمایش داده شده است.

هر کارآفرینی می‌تواند یک کسب‌وکار محلی پیدا کند و نسخه‌ای از آن را از اینجا به آنجا بیاورد.

و یک ایجاد کننده تغییر اجتماعی می تواند یک غیر انتفاعی موفق پیدا کند و به سادگی کتاب راهنما را دنبال کند.

هیچ کدام از اینها کافی نیست.

قطعه کمیاب، تمایل به گفتن «برو» است.

برای ثبت نام و پایبندی به آن.

امید داشتن، رویاپردازی، غلبه بر سقوط و مهمتر از همه مسئولیت پذیرفتن.

آنقدرها هم که به نظر می رسد خطرناک نیست، اما سخت است.

منبع: https://seths.blog/2024/01/a-good-idea-well-executed/

  آیا همسویی مدیر عامل و مدیر عامل برای رشد کسب و کار به اندازه کافی پیش می رود؟
Simple, privacy focused and free ad network for websites in need of new visitors. Link. Medieval bath : trace the hidden history along its city wall on an audio walk – i love uk.