Curation (در مقابل جاده ای به ،)

کتابفروشی مستقل پایین خیابان با دقت مدیریت شده است. هر کتاب جایی را می‌گیرد که کتاب دیگری می‌تواند در آن زندگی کند، بنابراین مالک مطمئن می‌شود که دلیل بزرگی برای گنجاندن عنوان وجود دارد.

از طرف دیگر آمازون مشکل فضای قفسه ندارد و کیندل آن را چند برابر می کند. در نتیجه، متوسط ​​کتاب در کیندل عملاً بی ارزش است، زیرا وقتی گنجاندن همه چیز آسان باشد، همه چیز گنجانده می شود. آمازون قول سرپرستی نمی دهد، آنها اصرار دارند که خریدار انجام دهد.

کریستوفر نولان فیلم های زیادی نساخته است (و با احتیاط اولین فیلم دانشجویی خود را از دید پنهان نگه داشته است). اگر اسمش را بگذارد مردم توجه می کنند.

یوتیوب ویدیوهای بی‌شماری دارد (در واقع بی‌شمار، زیرا ویدیوهای جدید سریع‌تر از تعداد قبلی‌ها می‌رسند). و تعداد قابل توجهی از آنها کمتر از ده بازدید دارند و حتی لیاقت این تعداد را هم ندارند. YouTube سرپرستی نمی کند، آنها جمعیت را تشویق می کنند تا این کار را برای آنها انجام دهند.

دم بلند یک مدل کسب و کار و راهی برای آوردن کار به جهان است. بیشتر بهتر است.

از سوی دیگر، کیوریشن پاداش متفاوتی را برای ناشر/خالق ارائه می دهد.

یا شعار شما این است: “ما چیزی نمی فروشیم، ما همه چیز را می فروشیم” یا “ما نام خود را روی این یکی می گذاریم.”

اخیراً این فشار وجود دارد که در وسط قرار بگیریم. برای اینکه به هر انتخابی به نوعی افتخار کنید و انتخاب های زیادی داشته باشید.

راه بسیار سختی برای پیمودن است. فشار اقتصادی در حال حاضر برای بیشتر فشار می آورد. ولی اکنون بیشتر ممکن است دزدی کند ما برای چیزی ایستاده ایم

  39 آمار فروش و استفاده از گوشی های هوشمند

منبع: https://seths.blog/2024/03/curation-vs-the-road-to-junk/

Advantages of overseas domestic helper.